29.08.2015 Welt Union Teckel (WUT) Weltsieger-Ausstellung Olen (B)

Der WUT Veteranen Weltsieger 2015 kommt aus Remagen am Rhein:

WUT Welt-Veteranen-Sieger 2015Multi-Champion
&
Multi Veteranen Champion
NICO vom Hause Ditscher FCI

 

 

 

WUT Diplom 2015 Nico vom Hause Ditscher FCIWUT Show 2015 Bester VeteranWUT Weltsieger 2015